UPOZORNĚNÍ - NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ 2024

3. 5. 2024

Před nadcházející letní sezónou bychom opět rádi upozornili majitele bazénů na následující skutečnosti:

  • veřejná vodovodní síť není primárně určená a dimenzovaná na napouštění bazénů;
  • napouštěním bazénů během dne dochází k velkým odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což způsobuje prudké kolísání tlaku ve vodovodní síti, uvolnění železitých usazenin v potrubí a tím zakalení vody, a to nejen v dané lokalitě, ale často i v lokalitách sousedních;
  • na samotném odběrném místě při napouštění bazénu kvůli vysokému proudu a tlaku vody v trubkách domovního rozvodu může dojít k uvolnění nečistot z domovního rozvodu nebo z celé vodovodní přípojky;
  • pokud budete napouštět bazén plným proudem a plným tlakem, velmi pravděpodobně si tím pročistíte svoji vodovodní přípojku a svůj domovní rozvod vody přímo do vašeho bazénu;
  • navíc může dojít k poklesu tlaku ve zbytku sítě, tedy jak u vás v jiné části vašeho domu, tak u vašich sousedů.

ŽÁDÁME PROTO MAJITELE BAZÉNŮ – POKUD SE ROZHODNETE PRO NAPOUŠTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU Z VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTĚ, NAPOUŠTĚJTE POMALÝM PROUDEM VODY (MAXIMÁLNĚ NA TŘETINOVÝ PRŮTOK), A TO POUZE V NOCI, MIMO ODBĚROVOU ŠPIČKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ VÝŠE UVEDENÉ NEGATIVNÍ JEVY.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním odběratelům vody.