Voda – společný
zdroj nás všech

Voda – společný zdroj nás všech

Každá uspořená kapka vody je významným příspěvkem každého z nás pro udržitelnost. Jsme rádi, že si spolu s námi uvědomujete důležitost ochrany vodních zdrojů a děkujeme, že jste součástí tohoto úsilí.

Služby

Upozornění pro stávající odběratele – uzavírání nových smluv

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZVK) ukládá všem provozovatelům vodovodů a kanalizací povinnost nejpozději do 1. 1. 2024 uvést smlouvy s odběrateli do souladu s §8 odst. 16 a 17 ZVK. Z uvedeného důvodu budeme postupně oslovovat stávající odběratele k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023.

Více informací obdržíte na tel. +420 491 813 006 nebo e-mailu: hana.novotna@mevakjar.cz.

Důležitá telefonní čísla

Poruchová služba
vodovodní síť

+420 603 477 470

(nepřetržitě)

ČOV Jaroměř
kancelář

+420 491 816 962

6.00 – 18.00 hod.

Čistící souprava
traktor + fekální přívěs

+420 731 581 329

6.00 – 18.00 hod.

Čistící vůz
Man-Kaiser

+420 730 894 726

Po – Pá: 6.00 – 14.00 hod.