Poruchy, havárie, odstávky

Události

Místo
události
Popis
události
Vznik
události
Předpoklad
ukončení
Přerušení
dodávky vody
Náhradní
zásobování
Místo události: Nový Ples, Jasenná - odkalování vodovodu Popis události: Vznik události: Předpoklad ukončení: Přerušení dodávky vody: Náhradní zásobování:

Upozorňujeme, že ve dnech 27.-30.11.2023 bude probíhat odkalování vodovodu v obcích Nový Ples a Jasenná. Je možné, že někteří odběratelé mohou zaznamenat železitý zákal vody. Odkalování bude probíhat postupně, jednotlivé lokality budou postupně dočišťovány. Zákal vody, pokud by k němu v některých místech došlo, je výhradně mechanického původu (zvířené železité usazeniny), v žádném případě není třeba obávat se zdravotní závadnosti vody. Děkujeme za pochopení.

Pro nahlášení poruchy nebo havárie
volejte nepřetržitou službu
+420 603 477 470