ČOV Jaroměř

ČOV v letech 1995 – 2021

Původní Čistírna odpadních vod Jaroměř byla navržena krátce po roce 1990, jako mechanicko-biologická, s projektovanou kapacitou 35.000 EO (ekvivalentních obyvatel). Generálním projektantem byla firma JOSTA Náchod, generálním dodavatelem stavby firma Czeko-Budimex Praha, dodavatelem technologie firma Ecofluid Bratislava, inženýrskou činnost zajišťovala firma VIS Hradec Králové.

Číst více

Rekonstrukce a modernizace ČOV v letech 2021 – 2022

Od května 2021 do prosince 2022 proběhla nákladem 97,5 mil.Kč (plus 20,5 mil.Kč DPH) kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, která se dotkla všech tří stupňů čištění, tj. mechanického, biologického i terciálního. Projektovým manažerem akce byla společnost Dabona Rychnov nad Kněžnou, projektantem všech etap projektové dokumentace a autorským dozorem byla společnost EkoEko České Budějovice.

Číst více

ČOV od roku 2023

Současná čistírna odpadních vod Jaroměř je kvalitativně na zcela jiné úrovni než původní čistírna. Za všechny změny uvádíme několik nejdůležitějších. Bylo modernizováno strojní vybavení – čistírna má např. nové hrubé česle na nátoku, nové jemné česle v objektu hrubého předčištění, nové odvodnění kalu, nová dmychadla. Byla zřízena samostatná nádrž na dovezené odpadní vody s možností identifikace dovozce.

Číst více

Máte nějaký dotaz?
Napište nám nebo zavolejte:
lubos.hejna@mevakjar.cz
+420 491 816 962