Kontrola jakosti pitné vody

Při kontrole jakosti pitné vody jsou rozbory prováděny střídavě na různých místech vodovodní sítě. Každoročně je provedeno více než 100 rozborů vody. Tyto rozbory dokládají, že pitná voda, která je vodovodem distribuována konečným odběratelům, splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity.

Vadí případný vyšší obsah železa ve vodě zdraví?

Limitní hodnota obsahu železa činí 0,2 mg/l, její překročení je však ze zdravotního hlediska neškodné, nepředstavuje žádné riziko zdravotně nepříznivých účinků. Zvýšený obsah železa bývá v ČR důvodem pro udělení výjimky z jakosti pitné vody – výjimky povoluje orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), povolenou limitní hodnotu obsahu železa stanovuje v rozmezí od 0,4 do 2,0 mg/l. V kvalitní podzemní vodě, např. z hlubinných vrtů, může být pro spotřebitele přijatelná koncentrace železa až 3,0 mg/l.

Vybrané parametry pitné vody

Jaroměř, Zaloňov, Vestec, Rtyně, Horní Dolce, Jezbiny

Parametry Jednotky Hodnoty Norma
Parametr
Chlor volný
Jednotka
mg/l
Hodnota
0,04
Norma
0,3
Parametr
pH
Jednotka
pH
Hodnota
7,1
Norma
6,5 – 9,5
Parametr
Ca+Mg suma vápník a hořčík (tvrdost)
Jednotka
mmol/l (°dH)
Hodnota
4,36 (24)
Norma
neuvádí se
Parametr
Chloridy
Jednotka
mg/l
Hodnota
51
Norma
100
Parametr
Sírany
Jednotka
mg/l
Hodnota
96,8
Norma
250
Parametr
Dusičnany
Jednotka
mg/l
Hodnota
13,4
Norma
50
Parametr
Železo
Jednotka
mg/l
Hodnota
0,19
Norma
0,2
Parametr
Mangan
Jednotka
mg/l
Hodnota
<0,01
Norma
0,05
Parametr
Hliník
Jednotka
mg/l
Hodnota
<0,02
Norma
0,2

Josefov, Starý Ples, Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice

Parametry Jednotky Hodnoty Norma
Parametr
Chlor volný
Jednotka
mg/l
Hodnota
0,05
Norma
0,3
Parametr
pH
Jednotka
pH
Hodnota
7,3
Norma
6,5 – 9,5
Parametr
Ca+Mg suma vápník a hořčík (tvrdost)
Jednotka
mmol/l (°dH)
Hodnota
3,36 (19)
Norma
neuvádí se
Parametr
Chloridy
Jednotka
mg/l
Hodnota
18,9
Norma
100
Parametr
Sírany
Jednotka
mg/l
Hodnota
61,5
Norma
250
Parametr
Dusičnany
Jednotka
mg/l
Hodnota
<0,4
Norma
50
Parametr
Železo
Jednotka
mg/l
Hodnota
0,18
Norma
0,2
Parametr
Mangan
Jednotka
mg/l
Hodnota
0,03
Norma
0,05
Parametr
Hliník
Jednotka
mg/l
Hodnota
<0,02
Norma
0,2

Převodní tabulka pro tvrdost vody

Pitná voda mmol/l °dH °F
Pitná voda
Velmi tvrdá
mmol/l
>3,76
°dH
>21,01
°F
>37,51
Pitná voda
Tvrdá
mmol/l
2,51 – 3,75
°dH
14,01 – 21
°F
25,01 – 37,5
Pitná voda
Středně tvrdá
mmol/l
1,26 – 2,5
°dH
7,01 – 14
°F
12,51 – 25
Pitná voda
Měkká
mmol/l
0,7 – 1,25
°dH
3,9 – 7
°F
7 – 12,5
Pitná voda
Velmi měkká
mmol/l
<0,5
°dH
<2,8
°F
<5