UPOZORNĚNÍ PRO STÁVAJÍCÍ ODBĚRATELE - UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH SMLUV

28. 4. 2023

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZVK) ukládá všem provozovatelům vodovodů a kanalizací povinnost nejpozději do 1.1.2024 uvést smlouvy s odběrateli do souladu s §8 odst. 16 a 17 ZVK. 

Z uvedeného důvodu budeme postupně oslovovat stávající odběratele k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023. Více informací obdržíte na tel. 491 813 006 nebo e-mailu: hana.novotna@mevakjar.cz .