ČOV v letech 1995 – 2021

Původní Čistírna odpadních vod Jaroměř byla navržena krátce po roce 1990, jako mechanicko-biologická, s projektovanou kapacitou 35.000 EO (ekvivalentních obyvatel). Generálním projektantem byla firma JOSTA Náchod, generálním dodavatelem stavby firma Czeko-Budimex Praha, dodavatelem technologie firma Ecofluid Bratislava, inženýrskou činnost zajišťovala firma VIS Hradec Králové.

Stavba byla zahájena v červnu 1993, v červenci 1995 byla čistírna uvedena do zkušebního provozu a o rok později do provozu trvalého. Celkové náklady se vyšplhaly na 292 mil.Kč (včetně DPH). Průtok odpadních vod čistírnou se ustálil v rozmezí 1,2 až 1,3 mil.m3 za rok.

Po celou dobu provozu měla čistírna vysokou účinnost čištění odpadních vod a s dostatečnou rezervou plnila limity vodohospodářských rozhodnutí ve všech ukazatelích. Projektovaná kapacita čistírny však byla silně předimenzovaná a nikdy nebyla plně využita. Čistírna byla bez zásadních problémů provozována až do května 2021, na hranici své fyzické životnosti (25 let). Od roku 2018 byla postupně připravována její rekonstrukce a modernizace (více zde).