Rekonstrukce a modernizace ČOV v letech 2021 – 2022

Od května 2021 do prosince 2022 proběhla nákladem 97,5 mil.Kč (plus 20,5 mil.Kč DPH) kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, která se dotkla všech tří stupňů čištění, tj. mechanického, biologického i terciálního.

Projektovým manažerem akce byla společnost Dabona Rychnov nad Kněžnou, projektantem všech etap projektové dokumentace a autorským dozorem byla společnost EkoEko České Budějovice. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, kteří předložili nabídky v rozmezí od 97,5 do 109 mil.Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ (sdružení OHLŽS a.s. Brno + BAK stavební společnost a.s. Praha), která byla vybrána jako zhotovitel akce.

Z pozice největších subdodavatelů se rekonstrukce účastnily např. společnosti Kunst Hranice, Fontana Brno, GDF Oskava. Celá akce byla financována kombinací dlouhodobého investičního úvěru Komerční banky Praha a dotace Státního fondu životního prostředí.

V prosinci 2022 vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodnutí, kterým od ledna 2023 povolil třináctiměsíční zkušební provoz modernizované ČOV Jaroměř, zahrnující i vyhodnocení zkušebního provozu.

Během celého zkušebního provozu v roce 2023 bude ověřena a odladěna technologie čištění pro reálné přiváděné zatížení a složení odpadních vod. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudační souhlas a povolení trvalého provozu čistírny.